Nieoficjalny tutorial do Open Office
Strona domowa: http://toolbox.50webs.org
§
Darmowy i rozbudowany pakiet biurowy, w którym przygotujemy dowolne pismo, prezentację lub na przykład policzymy budżet domowy. Program składa się z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do rysowania, a także modułu do tworzenia formuł i prezentacji oraz baz danych. OpenOffice.org można używać bez żadnych opłat zarówno w domu, jak i w firmie. Na stronie internetowej autorów możemy nabyć płatną wersję pakietu, która zawiera dodatkowo podręcznik użytkownika, dostęp do pomocy technicznej oraz drukowaną licencję.
język:    polski
start:    OOo-2.0.2-1-Win32-ux.pl.exe
wersje Windows: 98, Me, 2000, XP, 2003
WWW:    http://www.ux.pl/
licencja:    freeware (także do zastosowań komercyjnych)
Ważne informacje dla użytkowników Microsoft Office
Zapis w formatach MS Office
Standardowo pakiet zapisuje w formatach typu OpenDocument, których nie odczytuje Microsoft Office. Aby móc używać stworzonych w OpenOffice dokumentów na innych komputerach należy skonfigurować pakiet, by zapisywał w formatach Worda (.doc), Excela(.xls) i PowerPointa (.ppt). W tym celu w dowolnym programie pakietu wybierz z menu Narzędzia > Opcje.W sekcji Ładuj/Zapisz > Ogólne ustaw kolejno:

,
oraz
.

WordArt w OpenOffice
Obiekty WordArt można tworzyć i edytować w OpenOffice. Są one pod inną nazwą-FontWork. Dostęp do nich uzyskujemy np. uaktywniając pasek narzędzi Rysunek zawierający przycisk FontWork-Galeria. Wybierz z menu Widok > Paski narzędzi > Rysunek. Pasek pojawi się u dołu ekranu.

Makra Visual Basic
Makra Microsoft Office dziłają w OpenOffice min. 2.0.3.

Java
Niektóre funkcje mogą wymagać  zainstalowanego środowiska java. Można je pobrać z:

http://www.java.com/en/download/manual.jsp